Yrkescertifikat i floristyrket

Under många år har floristyrket en gedigen utbildning för yrket som kvalitets säkras genom olika nivåer. Var med att föra traditionen vidare för floristyrket som har funnits sen 1700 talets yrkesskrån. Om du vill veta mer om dom olika nivåerna klick på länk under respektive certifikat.
Alla floristyrkes certifikaten är ett samarbete mellan aktörerna i branschen så som Euroflorist, Floristernas Yrkesråd och Interflora. Du som vill certifierad dig kan läsa mer på länkarna nedan.

Efter lärotiden blev lärlingen gesäll. Det var först på slutet av skråtiden som det blev krav att han först skulle avlägga gesällprov. I gesällprovet skulle lärlingen tillverka någon vara inom sitt område, exempelvis en möbel. Detta bedömdes sen av olika mästare och varan måste bli godkänd för att lärlingen skulle bli upptagen som gesäll, dvs en slags examen. Upptagandet som gesäll följde en rituell invigningsceremoni. Ett bevis att lärlingen nu var gesäll var gesällbrevet. Länk till mer information om datum till förberedande kurser till gesällprovet: INFO

Yrkesbeviset grundläggande kunskaper som floristaspirant “lärling” från gymnasieskolan och YrkesVux. Gymnasieexamen i skolverkets läroplan.
Gesällbrevet är till floristexamen, certifikatet som är färdigutbildad, “Florist”
Mästarebrevet, Mästare är benämningen på hantverkare med den största hantverksskickligheten. Floristmästare är titeln som du kan använda på ditt visitkort, och är delvis skyddad titel genom hantverksrådet i Leksand. Och du behöver inte driva en affär för att göra din mästareutbildning.