Sannas Stiftelse

Stipendium att söka genom Floristernas Yrkesråd!

Floristernas Yrkesråd har fått förtroende att ha hand om Sannas stiftelse och de stipendier man kan söka genom den. Vi är glada och stolta över att med hjälp av stipendierna kunna ge blivande florister under utbildning  medel till färdigutbildning i form av gesällprov.

Sanna_internet

SANNAS STIFTELSE
Sanna Larsson var under många år ett känt namn och ansikte inom blomsterbranschen, främst i Stockholm där Sanna drev framgångsrikt sin blomsteraffär, på Gotland där Sanna var född och genom Interflora som kursledare.

Hon brann verkligen för floristyrket och när hon allt för tidigt skrev sitt testamente så var hennes önskan att en stiftelse skulle startas för att hjälpa floriststuderande* att utvecklas vidare och att kunna ta gesällbrevet.

Floristernas yrkesråd har fått äran att vara ansvariga för denna stiftelse och att i Sannas stiftelses namn dela ut max 20 st stipendier per år á 10.000 kr. Detta till blivande florister som vill avlägga gesällprov och gå en förberedande gesällprovskurs innan. Ett stipendium får enbart delas ut till en och samma person en gång och utbetalningen sker i samband med avslutat gesällprov.

ANSÖKAN
Skickas till Floristernas Yrkesråd och ska innehålla uppgifter om dig själv, din påbörjade utbildning och varför just du är en lämplig stipendiat.
Det vill säga: Namn, adress, ort, telefon, mailadress,  personnummer samt motivering och intyg.

Ansökan om stipendium 2023 ska vara inskickad till Floristernas yrkesråd senast datum 31/8-2023.
Ansökningsperiod 1/7 till 31/8-2023 för kommande prov under 2024. Beslut av stipendie sker första veckan i september.
Kontrollera också att du är behörig för att göra ditt gesällprov kommande år genom att läsa om regler för gesällprov på FYR:s hemsida.

* med floriststuderande avses den som är under utbildning till florist. Det gäller oavsett om man går på en floristskola eller arbetar i blomsteraffär. Man anses som studerande fram till dess att man avlagt gesällprov för floristyrket och därigenom fått yrkesaexamen som florist.

Texten nedan är som inspiration till ansökan från liknande stiftelser i Sverige!
Hej, Mitt namn är Lisa Flitigalisa.
Jag är intresserad av blommor sedan min barndom och studerar nu till florist vid Florist-skolan. Min inriktning är själva hantverket till florist och jag skall till hösten påbörja mitt tredje utbildningsår. Tyvärr täcker inte studiemedlen mina utgifter och detta beror främst på boendekostnaden. Jag har sökt extraarbete men delvis pga att blomsteraffärer där jag praktiserar inte har extra timmar, och är inte har möjlighet att hjälpa mig med kostnaderna för att avsluta min examen till florist (gesällprov) så är det svårt för mig. Ända sedan jag var liten har jag varit intresserad och fascinerad av blommor. Ett annat stort intresse har alltid varit naturen. På Floristutbildningen har jag funnit min drömyrke inom vilken mina intressen kan kombineras. Jag har haft högsta betyg på alla kurser som jag har hittills har genomgått och har fått bra omdöme från mina praktikplatser. Fler har nämnt att de har större möjligheter att ge mig anställning när jag har mitt gesällbrev. Jag hoppas att ni ser positivt på min ansökan och att jag kan komma i betraktande vid utdelning av stipendium.

Mvh,
Lisa Flitigalisa
Kopia av arbetsgivarintyg, utbildningsbevis, andra intyg som kan var av vikt, läs igenom vilka kraven är för att genomföra ditt gesällprov och bifoga dessa med din ansökan.
Sänd din ansökan på info@floristernasyrkesrad.se