Mästare i floristyrket

Då du vill bli Floristmästare ska göra en utbildning, denna gör vi på FYR i samarbete med Hantverket i Leksand.

Du kommer att göra en florist-anpassad modul i mästareutbildningen.
Gå till Hantverksrådet i Sveriges hemsida där du anmäler dig till själva utbildningen, utbildningen är gratis. Du kommer att betala resa, uppehälle samt utbildnings material, du ska även vara medlem i FYR för att få din yrkesdelen granskad till din mästareutbildning. Du få tillgång till själva florist-yrkesdelen via utbildningen från Hantverksrådet i Leksand, då du gör din utbildning till Floristmästare.

Florist Mästarutbildningen

Du Startar att gör ditt arbete som alla andra moduler på din mästarutbildningen. Du kan göra detta i presentationsform samt ett kalkylark eller i ett dokument i Google classroom.

Beskriv teoretiskt din marknadsföring av ditt praktiska arbete.

  • Hur ska du marknadsföra denna produkt? (redovisning i google classroom)
  • Beskriv vilken USP* du har för din produkt. *Unique Selling Point  eller  Unique Selling Proposition?
  • Beskriv på vilket sätt du ser till kundens behov eller tillgodoser en lösning på kundens problem?
  • Beskriv vad din produkt gör för dig/ditt företag? På vilket sätt blir “konkurrensbegreppet” irrelevant?

Vad är priset på din produkt?

Specificera dina kostnader? (Använd ett kalkylark)
Vad är din bruttovinst för din produkt? (Använd ett kalkylark)
Bilderna på ditt arbete kommer att läggas ut på FB Floristmästare då ditt arbete är godkänt.
Om du vill att dina arbeten ska se bra ut på FB se till att dessa är fotograferade av en fotograf.
Bilderna kommer att representera dig som florist, du kommer att kunna använda dessa för att marknadsföra dig som floristmästare genom FB Floristmästare som du kan länka till dina kunder i framtiden så länge du är medlem i FYR.

KRITERIER
Florist Mästarutbildningen praktiska delen

Du ska välja ett av arbetena som du vill göra för att visa floristyrkets *USP för den hantverksmässiga produkten samt utveckling i nutid och framtid för floristyrket.
Välj gärna ett tema eller ett kundbehov för din arbetsuppgift att uttrycka.

Tänk på att arbetet att du gör visar mästarnivå som motsvara 10000 timmars erfarenhet i yrket.

1) Bukett.
– Bukett som har vad du menar ett hantverksmässigt genomfört arbete. Buketten ska utföras med bindteknik som metod, ett eller flera bindställen. Levande stjälkar ska dominera genom och under bindstället på buketten.

2) Begravningsarbete.
– Krans med dekoration/er i stickmassa av typ Oasis. (Krans stommes storlek ska minst vara 55 cm i diameter halv eller hel boj klädd med botaniska material i valfri teknik). Som har vad du menar ett hantverksmässigt genomfört arbete.

3) Begravningsarbete.
– Begravningsdekoration i stickmassa av typ “Oasis”. (Stickmassans storlek är valfri). Som har vad du menar ett hantverksmässigt genomfört arbete.

4) Brudarbete.
Välj bärande teknik och dominerande stilart utifrån önskat uttryck.
– i handtag/hållare med stickmassa (lady), dominans av dekorativ stil
– i handtag/hållare med stickmassa (lady), dominans av formal stil
– arrangemangsteknik / rankning eller kombinationer av alla. Dominans av dekorativ stil
– arrangemangsteknik / rankning eller kombinationer av alla. Dominans av formal stil
– stiftteknik, dominans av dekorativ stil
– stiftteknik, dominans av formal stil
– limteknik, dominans av dekorativ stil
– limteknik, dominans av formal stil
Som har vad du menar ett hantverksmässigt genomfört arbete.