Certifierad floristutbildning

Certifierade floristutbildningar i Sverige 2023. Dessa floristutbildningar i Sverige arbetar för att kvalité säkra sin floristutbildning, och har fått tilldelat ett certifikat som är knutet till Yrkesbeviset.

När det gäller certifierad floristutbildning så gäller detta skolor som arbetar med Yrkesbeviset som gymnasiearbete för sin examen och där man följer poängplanen som vi rekommenderar för floristutbildningen från skolverket.

När det gäller personalens kompetens så ska floristläraren som anställs ha minst gesällbrev. Läraren ska vara ansvarig för Yrkesbeviset och delta i de seminarier kring YB som FYR ordnar. Då detta är på plats och avtal skrivits med FYR så kommer ni att kunna bli certifierad floristutbildning.
Med andra ord så hänger detta på vilken personal som ni kommer att ha för er floristutbildning och om denne lärare är intresserad av att delta i Floristernas Yrkesråds kvalitetssäkrings program för floristutbildningen.

Certifierade floristutbildningar i Sverige 2023

Skolan erbjuder

Almåsgymnasiet Borås Gymn
Fria Läroverken Ystad  Gymn
Himelstalundsgymnasiet i Norrköping Gymn, Vux
Uddevalla Gymnasieskola Gymn, Vux
Njudungsgymnasiet Vetlanda Gymn
Praktiska Linköping Gymn
Praktiska Uppsala Gymn
Praktiska Örnsköldsvik Gymn
Rönnowska skolan Helsingborg Gymn, Vux
St Eriks gymnasium Stockholm Gymn, Vux
Movant Bromma Stockholm Vux
Floweracademy.se Distansutbildning Vux
Floristutbildarna i Västerås Vux
Praktiska Skövde Gymn