– Prisinformation gesällbrev

-Medlemskap i Floristernas yrkesråd och innehåller inte moms
Kostnader inklusive moms:
-Förberedande kurs, till det tillkommer mat, uppehälle och resor.
-Gesällen, till det tillkommer mat, uppehälle och resor, samt blommor och annat material som du ska ta med själv till arbetena, där du själv väljer blommor och grönt från ett angivet max antal. Från en bestämd material-lista.

Priser inkl moms Priser 2020
Medlem i FYR är ej momspliktigt 500 SEK
Gesällbeviset stämpel till hanverksrådet 875 SEK inkl.moms
Gesällen 4375 SEK inkl.moms
Teoriprovs frågor, övningsfrågor och prov 1000 SEK inkl.moms
Förberedande kurs ej obligatorisk ger förtur till prov 6250 SEK inkl.moms
Omprov vid provet 1000 SEK inkl.moms
Omprov vid kommande prov 4375 SEK inkl.moms