– Prisinformation gesällbrev

-Medlemskap i Floristernas yrkesråd och innehåller inte moms
Kostnader inklusive moms:
-Förberedande kurs, till det tillkommer mat, uppehälle och resor.
-Gesällen, till det tillkommer mat, uppehälle och resor, samt blommor och annat material som du ska ta med själv till arbetena, där du själv väljer blommor och grönt från ett angivet max antal. Från en bestämd budget.

Priser inkl moms Priser 2023
Medlem i FYR är ej momspliktigt 500 SEK
Gesällbeviset stämpel till hanverksrådet 875 SEK inkl.moms
Gesällen provet 5625 SEK inkl.moms
Teoriprovs frågor, övningsfrågor och prov 1125 SEK inkl.moms
Förberedande kurs ej obligatorisk ger förtur till prov 7900 SEK inkl.moms
Omprov vid provet 1125 SEK inkl.moms
Omprov vid kommande prov 5625 SEK inkl.moms