Yrkesbeviset i floristyrket

Skolan ska vara certifierad av Floristernas Yrkesråd och det ska finnas en ansvarig floristlärare med rätt kompetens gesällbrev mm.
Skolan ska följa FYR:s poängplan. Dessutom bestämmer skolan själv ytterligare poäng som kan ingå i de totala 2 500 poängen, där 90 % ska vara minst E i betyg för att du ska vara kvalificerad att gå upptill examen för Yrkesbeviset.

2011 kom en ny reform för Gymnasieskolan.
Floristernas Yrkesråd har samma ide som tidigare upplägg, men de nya kurserna kommer att vara grunden för yrkesbeviset. Dessutom är det obligatoriskt med Yrkesbevis för att få avlägga gesällprov för alla som påbörjat sin utbildning 2011 och senare. Gällande betyg i skolan så ska du för att få ut ditt Yrkesbevis, förutom att ha gjort en godkänd examination, ha minst E i betyg i floristkurserna från 1-5, hantverks introduktion, material och miljö, tradition och utveckling samt Svenska, Matematik, Engelska. Ytterligare kurser som florist 6 eller specialiseringskurserna fördjupar dina yrkeskunskaper ytterligare och förbereder dig praktiskt för examen. För dig som vill göra Yrkesbeviset på engelska (FlorCert), krävs engelska 2.

För Yrkes Vux 1500 poäng från Floristutbildningen + 500 poäng i Svenska 1, Matematik 1, Engelska 1, Andra ämne som till ex. Samhällskunskap, Historia som komplement till dom 500 poängen. Men dessa ämnen kan vara andra också, från din tidigare gymnasieskola eller liknande med betyget godkänd eller E i betyg. Utbildningen på gymnasiet och inom vuxenutbildningen ska vara likvärdig och följa den rekommenderade poängplanen som satts upp för att kvalitetssäkra floristutbildningen. På skolverket finns en rekommenderad poängplan för floristämnen. (Prata med din lärare angående 500 poängen).

– Skolan ska avsätta 100 poäng per elev till Yrkes Beviset. Det är upp till skolan hur man organiserar arbetet med planeringen av kurserna. Det viktiga är att eleven ges förutsättningar att arbeta på skolan med sina förberedelser. För att eleven ska ha rimliga förutsättningar ska minst 50% vara handledd tid till gymnasiearbetet.
– Varje skola ska dokumentera under arbetets och kursens gång så att vi tillsammans efter genomförandet av Yrkesbeviset kan dra nytta av varandras erfarenheter och reflektioner kring förfarandet. Detta för att vi i nästa omgång lättare ska kunna göra justeringar. Ett underlag för dokumentationen kommer att tillhandahållas av FYR.
– Varje skola som är med i nätverket avsätter en floristlärare som är ansvarig för Yrkesbeviset på skolan. Läraren ska även ingå i FYR:s expertgrupp. Den läraren ska granska minst ytterligare två prov utöver det på den egna skolan. Respektive skola står för lärarens extra kostnader i samband med granskningen. Den ansvarige läraren åtar sig även att delta i de seminarier som FYR anordnar kring Yrkesbeviset. Respektive skola står för kostnader i samband med seminarierna.
– Examinations dag bokas med FYR som samordnar vilka som ska komma och examinera. Vi kommer att försöka sprida examinationsdagarna från januari till april.
– Från FYR:s sida kommer vi inte att bestämma en fast budget för provet utan varje skola avgör hur man löser elevens materialkostnad.
Däremot finns rekommendationer och riktlinjer utifrån tidigare erfarenheter och resultat. Själva examinationen är frivillig för eleven och görs vid ett separat tillfälle. I skolans beräkningar bör man ta hänsyn till att vissa praktiska moment kan behöva göras flera gånger. Inget hindrar eleverna från att få materialet sponsrat till viss del men det får inte bli en kostnad för den enskilda eleven.
Hur mycket pengar materialet kostat får inte heller påverka betyget; det är användningen av material utifrån förutsättningar som ska bedömas.
Dessa förutsättningar ska redovisas av ansvarig lärare för dem som granskar proven. Läs mer i detalj kring riktlinjer för budget och sponsring i lärarhandledningen. Alla bestämmelser och riktlinjer gås igenom på de obligatoriska lärarseminarierna inför varje års Yrkesbevis. Varje år genomförs också ett obligatoriskt utvärderingsseminarium där planläggning och bestämmelser för kommande år beslutas.