Med hjärta och hjärna för floristyrket!

fyr_tran copy

GESÄLLPROV

BLI FLORIST

BLI MEDLEM

IMG_7241
floristelev1
Elin_theres_2014

Floristutbildnings information till dig som är!

BLOMSTERHANDLARE- HANDLEDARE FÖR APL

Blomsterbranschen och florist yrket är världens vackraste yrket. Den konceptuella utvecklingen som kunder efterfrågar och förändrade kompetensbehov har ökat efterfrågan på kompetenta florister i yrket och ställer stora krav på kvalificerade floristutbildningarna i Sverige. Du som blomsterhandlare frågar efter Yrkes Beviset då du anställer. Eller om du ska ta emot APL eller lärling ska se till att skolan jobbar med kvalité i genom Yrkes Beviset.

Läs mer

FÖRÄLDER

Är man intresserad av Blommor och design, så finns många möjligheter inom floristbranschen! Floristbranschen är ett kreativt yrke och fylld av innovationer, Design, Blommor till hem och offentliga miljöer. Du som förälder kan här hitta mer information om yrkena inom här på vår hemsida.
Arbetsplatser efter floristutbildningen:
- Blomsteraffär
- Blomsteravdelningar i daglig varuhandel
- Blomstergrossister
- Blomstervaruhus
- Garden center
- Egen verksamhet för den Entreprenörielle

Läs mer

SÖKANDE TILL FLORISTUTBILDNING

Det kan vara svårt att veta om valet av skola är bra, innan man som elev har startat sin floristutbildning. Det gäller oavsett om du ska studera på gymnasiet eller inom vuxenutbildningen. Floristernas Yrkesråd (FYR), kan hjälpa dig med vad man ska fråga om på skolan. Det första du ska kontrollera är om skolan är certifierad av FYR. Det innebär att skolan är med i det nationella systemet för kvalitetsgranskning.

Läs mer

SKOLLEDARE FÖR FLORISTUTBLININGEN

Med anledning av skolverkets nya statistik för vilka skolor som erbjuder floristprogrammet så gör vi från branschförbundet Floristernas Yrkesråd (FYR) ett utskick till samtliga skolor för att göra dig som huvudman extra uppmärksam på branschens krav i yrket och vad vi anser att man som huvudman måste uppfylla för att bedriva en floristutbildning av godkänd kvalitet.

Läs mer

STUDIE- YRKESVÄGLEDARE (SYV)

Det kan vara svårt att veta om valet av skola är bra, innan man som elev har startat sin floristutbildning. Det gäller oavsett om du ska studera på gymnasiet eller inom vuxenutbildningen. Floristernas Yrkesråd (FYR), kan hjälpa dig med vad man ska fråga om på skolan. Det första du ska kontrollera är om skolan är certifierad av FYR. Det innebär att skolan är med i det nationella systemet för kvalitetsgranskning.

Läs mer

JOURNALIST / POLITIKER

Vårt uppdrag är att se till att det finns välutbildat, duktigt folk i branschen, säger Mikael Sörensson, ordförande i Floristernas Yrkesråd, FYR. Det gör vi genom att arbeta med utbildningskvalitet Yrkesbevis, Gesällprov och rekrytering till de florist utbildningar och validering av informell kunskap/erfarenheter eller kunskap genom utbildning i andra länder till högskolan för blivande floristlärare.

Läs mer

.