– YB Preparandkurs

Yrkesbevisets preparandkurs är till för dig som vill ta ditt Yrkesbevis våren 2018
och förbereda dig inför det på bästa sätt!
Kursen är två heldagar, ca: 7,5 tim /dag med uppehåll för lunch.
Sista anmälningsdag 10 januari 2018.

Kursens innehåll:
På kursen går vi igenom alla de moment som Yrkesbeviset består av, både praktiska och teoretiska.
Vi arbetar med idéutveckling och process, färgkollage, kalkyl, skissteknik,  analysschema utifrån ett verkligt arbete m.m. Vi kommer också att öva på bukettbinderi med konstruktion och testa olika tekniker till arbete nummer två m.m.

Blommor och övrigt testmaterial finns på skolan och ingår i kursavgiften.
Från det du anmäler dig och betalar avgiften kommer du att få tillgång till google classrooms e-plattform, där information och exempel visas.
Den handledning som ingår mellan kurs och provtillfället  sker också genom denna plattform.

För att kunna erbjuda så kvalitativ handledning som möjligt är det viktigt att du har förberett vissa delar till kursen: Du behöver ha en bukettkonstruktion/förberedda delar med dig till kursen samt skisser/arbetsritningar på bukett samt installation. Mer utförlig information om detta kommer när du har anmält dig.

Krav enligt YB för att gå kursen:
För Yrkes Vux 800 poäng,  med 600 timmars praktik efter avslutad utbildning eller minst 1500 timmar/poäng inom branschen (utbildning och/eller praktik). Floristutbildningen på gymnasiet och inom vuxenutbildningen ska vara likvärdig i floristkurserna och följa den rekommenderade poängplanen som satts upp för att kvalitetssäkra floristutbildningens kurser.
Det är även bra om du har baskunskaper i datoranvändning så att du t ex kan arbeta med dokument, kalkyl och presentationsprogram.

Nästa kurstillfälle är: 29-30 januari 2018
S:t Eriks gymnasium, Polhemsgatan 35, Stockholm
Kursledare: Sara-Lisa Ludvigsson

Pris: 3000 SEK inkl moms.

Kursanmälan