Sökande till floristutbildning

Blomsterbranschen och florist yrket är världens vackraste yrket. Den konceptuella utvecklingen som kunder eferfrågar och förändrade kompetensbehov har ökat efterfrågan på kompetenta florister i yrket och ställer stora krav på kvalificerade floristutbildningarna i Sverige.

Det kan vara svårt att veta om valet av skola är bra, innan man som elev har startat sin floristutbildning. Det gäller oavsett om du ska studera på gymnasiet eller inom vuxenutbildningen. Floristernas Yrkesråd (FYR), kan hjälpa dig med vad man ska fråga om på skolan. Det första du ska kontrollera är om skolan är certifierad av FYR. Det innebär att skolan är med i det nationella systemet för kvalitetsgranskning.
För mer information om floristutbildning: BLI FLORIST 

 

EGENSKAPER SOM ÄR BAR ATT INNEHA SOM BLIVANDE FLORIST!
• Jobba med att möta människor.
• Använda din kreativitet (arbeta med färg och form).
• Ta eget ansvar.
• Röra på dig aktivt.
• Arbeta självständigt & samarbeta.
• Lösa problem & vara nyfiken.
• Vara delaktig i utveckling.

FLORISTUTBILDNINGEN
Om utbildningsvägen för florister kan man kort beskriva gången på följande sätt. Gäller både gymnasieelever och inom vuxenutbildningen.
1) Floristprogrammet/lärlingsutbildning på certifierad skola/utbildningsplats (kurser enligt specifikation, minimum 1500 timmar)
2) Godkänt Yrkesbevis som gymnasieexamen (gymnasiearbetet)
3) Färdighetsträning i branschen efter godkänt Yrkesbevis (3000 timmar)
4) Gesällbrev
5) Mästarbrev

utbild graf

Dessa är dom certifierade floristutbilningar i Sverige som till samman arbetar för att kvalité säkra florist utbildningen.

 

Certifierade floristutbildningar i Sverige 2015-16

Skolan erbjuder

Agust kobbs gymnasiet Göteborg Gymn
Almåsgymnasiet Borås Gymn
Fria Läroverken Karlstad Gymn
Fria Läroverken Linköping Gymn
Himelstalundsgymnasie i Norrköping Gymn, Vux
Milnergymnasiet Kristianstad Gymn
Njudungsgymnasiet Gymn
Polhemsskolan Gävle Gymn, Vux
Praktiska Linköping Gymn
Praktiska Södertälje Gymn
Praktiska Uppsala Gymn
Praktiska Linköping Gymn
Praktiska Örnsköldsvik Gymn
Rönnowska skolan Helsingborg Gymn, Vux
Smålandsgymnasiet Växjö Gymn
St Eriks gymnasium Stockholm Gymn, Vux
Sötåsens Naturbruks gymnasium Gymn
Uddevalla Gymnasieskola Gymn, Vux
Virginska Örebro Gymn, Vux
Wargentin gymnasiet Östersund Gymn, Vux