Till Journalister / Politiker

Blomsterbranschen och florist yrket är världens vackraste yrket. Den konceptuella utvecklingen som kunder eferfrågar och förändrade kompetensbehov har ökat efterfrågan på kompetenta florister i yrket och ställer stora krav på kvalificerade floristutbildningarna i Sverige.

– Vårt uppdrag är att se till att det finns välutbildat, duktigt folk i branschen, säger Mikael Sörensson, ordförande i Floristernas Yrkesråd, FYR. Det gör vi genom att arbeta med utbildningskvalitet Yrkesbevis, Gesällprov och rekrytering till de florist utbildningar och validering av informell kunskap/erfarenheter eller kunskap genom utbildning i andra länder till högskolan för blivande floristlärare.

Här är våra certifierade floristutbilningar i Sverige som till samman arbetar för att kvalitets säkra floristutbildningen.

Certifierade floristutbildningar i Sverige 2015-16. Dessa floristutbildningar i Sverige arbetar för att kvalité säkra sin floristutbildning, och har fått tilldelat ett certifikat som är knutet till Yrkesbeviset .

När det gäller certifierad floristutbildnings så gäller detta skolor som arbetar med Yrkesbeviset som gymnasiearbete för sin examen och där man följer poängplanen som vi rekommenderar för floristutbildningen från skolverket.

När det gäller personalens kompetens så ska floristläraren som anställs ha minst gesällbrev. Läraren ska vara ansvarig för Yrkesbeviset och delta i de seminarier kring YB som FYR ordnar. Då detta är på plats och avtal skrivits med FYR så kommer ni att kunna bli certifierad floristutbildning. Skolan kommer också erbjuda utbildningsloggboken för eleverna från starten.
Med andra ord så hänger detta på vilken personal som ni kommer att ha för er floristutbildning och om denne lärare är intresserad av att delta i Floristernas Yrkesråds kvalitetssäkrings program för floristutbildningen. länk till Arbetsförmedlingen och Skolverket

Certifierade floristutbildningar i Sverige 2017-18

Skolan erbjuder

Almåsgymnasiet Borås Gymn
Fria Läroverken Ystad Gymn
Himelstalundsgymnasie i Norrköping Gymn, Vux
Milnergymnasiet Kristianstad Gymn
Njudungsgymnasiet Gymn
Praktiska Linköping Gymn
Praktiska Södertälje Gymn
Praktiska Uppsala Gymn
Praktiska Linköping Gymn
Praktiska Örnsköldsvik Gymn
Praktiska Halmstad Gymn
Rönnowska skolan Helsingborg Gymn, Vux
St Eriks gymnasium Stockholm Gymn, Vux
Sötåsens Naturbruks gymnasium Gymn
Virginska Örebro Gymn, Vux