Till blomsterhandlare

BLOMSTERHANDLARE- HANDLEDARE FÖR APL

Blomsterbranschen och florist yrket är världens vackraste yrket. Den konceptuella utvecklingen som kunder efterfrågar och förändrade kompetensbehov har ökat efterfrågan på kompetenta florister i yrket och ställer stora krav på kvalificerade floristutbildningarna i Sverige.

Du som handledare för blivande florister gör du ett viktigt arbete för att stödja vårt yrke som florist. Det gäller oavsett om det studerar på gymnasiet eller inom vuxenutbildningen så kommer eleverna ut på arbetsplatsförlagd lärande (APL). Floristernas Yrkesråd (FYR), kan hjälpa dig med vad man ska fråga om på skolan inför elevens APL. Det första du ska kontrollera är om skolan är certifierad av FYR och dessa elever tycker vi att ni ska prioritera då ni ta emot elever för sin APL. Då är ni med och tar ansvar för att kvalité säkrar vårt yrke. Det innebär att skolan är med i det nationella systemet för kvalitetsgranskning.

På skolverket finns även alla kursplaner vad en elev ska göra under sin utbildning Klicka här.
För mer information om floristutbildning: BLI FLORIST

Som handledare är det viktigt att du gör skolverkets APL handledarutbildning. Denna utbildning är en modern e learning som gör att du kan gör din utbildning när du vill. Då du gjort klart denna utbildning så får du ett intyg, samt att du kan ansöka om extra utbildningsbidrag från skolverket då du tar emot elver i din butik. Till handledarutbildningen! Klicka här.