– Utbildningsloggboken

Utbildningsloggboken för elever som utbildar sig i världens vackraste yrke FLORIST! 

Utbildningsboken4

Ska följa dig i din utbildning genom åren som studerande i skolan. Du frågar efter den vid starten av din utbildning från utbildningsanordnare/skola.

Steg 1 är grundutbildning på floristskola som är godkänd av Floristernas yrkesråd i Samarbete med Euroflorist och Interflora eller är en godkänd gymnasieskola av skolverket på hantverksprogrammet med inriktning florist. Steg 1 avslutas med ett prov som innehåller en teoretisk del och en praktisk del som vi kallar för yrkesbeviset “YB” kriterier för provet får du av din lärare på skolan som är ansluten till floristernasyrkesråd “FYR”, där läraren får den kompetensen genom FYR. Du kan läsa mer om detta på hemsidan under länken yrkesbeviset. Den studerande som under nivå 1 arbetat utanför schemalagd skoltid (kvällar, helger och lov) kan välja avlönad ferieutbildning och minska samma antal timmar i Steg 2.

Steg 2, 3 och 4 är färdighetsträningsutbildning som anställd i en blomsterbutik som är ansluten till Euroflorist eller Interflora och är medlem i Floristernasyrkesråd samt har ett kollektiv avtal med Handelsanställdas förbund, det betyder att företaget följer de regler som branschen bestämt vad gäller löner och arbetsvillkor. Steg 4 avslutas med ett antingen examensarbete från Yrkeshögskolan som ligger till grund för ditt gesällbrev kriterier för detta kan du läsa mer om på hemsidan under länken gesällbrev.

I färdighetstränings-utbildningen räknas nivåerna i timmar eller vidare utbildning i Yrkeshögskolan för florister. Med timmar menas faktiskt arbetade timmar, då ingår inte semester eller sjukdagar.