Floristutbildning

Det kan vara svårt att veta om valet av skola är bra, innan man har startat sin floristutbildning. Det gäller oavsett om du ska studera på gymnasiet eller inom vuxenutbildningen. Floristernas Yrkesråd (FYR), kan hjälpa dig med vad man ska fråga om på skolan (eller arbetsplatsen). Det första du ska kontrollera är om skolan är certifierad av FYR. Det innebär att skolan är med i det nationella systemet för kvalitetsgranskning.

Att studera på en certifierad skola innebär att du får tillgång till branschens utbildningsloggbok (gäller både inom gymnasiet och vuxenutbildningen för alla som påbörjat sin utbildning 2011 eller senare). I utbildningsloggboken dokumenteras allt du gör i din utbildning fram till gesällbrev. Mer information om boken finner du under fliken “floristutbildningsloggbok”. På en certifierad skola har du möjlighet att göra en prövning för Yrkesbevis. Det är första steget mot gesällbrev och visar för arbetsgivaren att du är anställningsbar i en blomsterbutik.

Tyvärr hör många av sig till oss och har känt sig lurade på sin utbildning. Det är viktigt att ta reda på så mycket som möjligt !
Det kan vara t ex för att försäkra dig om att det finns personal eller lärare som kan och vet vad det innebär att bli/vara florist. Hur ser poängplanen ut? En certifierad skola följer FYR:s rekommenderade poängplan.
– när du börjar din utbildning se till att du får Floristernas Yrkesråds utbildningsloggbok . Den kommer enbart att finnas på certifierade skolor (läs mer under länken floristutbildningsloggbok). Den kommer att användas från hösten 2013 och följer hela din utbildning fram till gesällbrev. Certifierade skolor 2015 kommer att publiceras på hemsidan.

Länk till: Utbildningsloggbok
Länk till: Certifierad utbildning

Du kan också kontakta FYR för mer information.
– har någon gesällbrev eller mästarbrev på arbetsplatsen eller skolan (certifierade skolor har ansvarig lärare med minst gesällbrev); har någon gått handledarutbildning (som gäller floristutbildning).
– innehållet i kurserna, t ex hur många olika arbeten får du träna på i de olika kurserna (borde var ca 200 olika arbeten av skiftande karaktär, såsom buketter, dekorationer, begravningsbinderi, brudbinderi med olika mål och stil som du ska göra under dina tre år i gymnasie floristutbildningen).
För dig som går en floristlärlingsutbildning är följande information också viktig att ta reda på:
– vilken praktikplats ska du vara på; har personalen/handledaren på denna arbetsplats tillräckliga kunskaper vad gäller hantverket, yrket som helhet; vilken floristutbildning har hon/han
– kan man få alla hantverkskurser på arbetsplatsen (eller får man bara snitta, tvätta vaser och städa, något som naturligtvis ingår i yrket men inte enbart).
– får man färdighetsträning i alla förekommande blomsterbinderiarbeten, lära sig namnen på blommorna, lära sig om färg, form, design, historia, företagande; allt som en allsidig florist behöver för att kunna fatta egna beslut i ett företag om vad som behöver göras vid olika tillfällen, med kundens önskemål som prioritering och yrkesprofessionalitet som utgångspunkt.
– se till att du får göra ditt Yrkesbevis (certifierade skolor arbetar med detta som gymnasiearbete och erbjuder eleverna att göra en separat prövning för branschens yrkesbevis.

Läs mer under länken certifierad utbildning/skolor (uppdateras årligen).
Du som ska till en lärlingsplats måste verkligen veta vad du vill med din floristutbildning och du ska ha självdisciplin att genomföra allt och vara pådrivande. Om du nu väljer att gå på ett floristgymnasium eller floristlärlingsprogram, se till att du får göra ditt yrkesbevis för att få ett kvitto på att din floristutbildning är kvalitetssäkrat och att du är anställningsbar. Vilken skola ska då du välja? I skolor med 3-årigt gymnasium där floristutbildningen sker i ett klassrum är det oftast lättast att få en klar struktur över din floristutbildning. Där finns också en lärare och klasskamrater på plats att diskutera med. På en lärlingsplats kan det vara svårare att träna och att göra om sådant som inte blev riktigt bra, och vid vissa tillfällen i butiken kommer kunderna i första hand och du som elev i andra. På en skola är det du som är kunden och kommer då i förstahand för både lärare och dess ledning. På en floristskola kommer du ut på APL (arbetsplatsförlagd lärande till floristutbildning) minst 15 veckor under din tid på gymnasiet, på denna praktik får du se hur din framtida arbetsplats som florist fungerar.

Då du väljer din APL plats så kvalitessäkra den genom att fråga efter om någon på arbetsplatsen har Gesällbrev eller Mästarbrev i floristyrket.

Tveka aldrig att höra av dig till FYR om du har frågor om din utbildning!
Länk till: Utbildningsloggbok
Länk till: Certifierad utbildning