Floristcollege APL app

Välkommen till information om Floristerna Yrkesråds APP då du är i APL eller färdighetstränare inför att kunna göra ditt gesällprov, där utbildningsloggboken är en viktig del. Detta har varit ett samarbete mellan Skolverket och Floristernas Yrkesråd.

 • APPen är utformad så att lärare, elever och handledare kan mötas och kommunicera med varandra i direkt anslutning till den pågående praktiken. Det är enkelt för elever att synliggöra sitt lärande och för läraren och handledaren att ta del av materialet, komma med feedback och ge en bedömning utifrån målen i kursplanen.
 • Utbildningsloggboken är en del av din utbildning fram till Gesällexamen.
 • Du som användare ska först och främst få information av din lärare som ska vara ut-checkad på APPen för Floristcollege APL.

APPen är enkel att följa då man läser innehållet.

 • Då du sänder in uppföljning under din APL så kommer du, din lärare och handledare få en mail i ett formulär som beskriver dina val i både APL-elevlogg och utbildningsbok. Spara dessa underlag i din drive då du kommer att behöva dessa vid trepartssamtal, utbildningsloggboken behöver du då du ska göra ditt gesällprov.
 • Mer info finns på www.florcert.se

Innehållsförteckning (Klick på innehållslänkar som för dig direkt till avsnittet).
Installation av App
Starta här
APL elevlogg
Digital Utbildningsloggboken
Omdöme från handledare
– Lägga till skola

Arbetsuppgifter under APL
— HV intro arbetsuppgifter
— Florist1 arbetsuppgifter
— Florist2 arbetsuppgifter
— Florist3 arbetsuppgifter
— Florist4 arbetsuppgifter
— Florist5 arbetsuppgifter
— Veckologg arbetsuppgift under alla dina APL veckor
APL Butik
 Alignement
 APL Handböker

Sync


Installation av App

För tillfället så finns en möjlighet att installera APPen, och detta är via din lärare på en skola som är ansluten till Floristernas Yrkesråds Certifierad floristutbildning. (inom en snar framtid så kommer du att kunna installera APPen via Itunes och Google store).

 • Då du har ansökt om att bli medlem i FYR så kommer du att få ett Google-konto av oss som vi administrerar genom florcert.se. Och då du har loggast in första gången så kommer en länk från APPen på din florcert.se gmail som du ska installera på din smart-phone.
 • Då du har installerat APPen så gör en rundvandring i alla delar av innehållet så du hittar runt.

floristernas-yrkesrad-app-59

Tillbaka


Starta här

Då du har läst den första instruktionen och klickar OK så kommer du till STARTA HÄR
I hamburgermenyn där pilen visar STARTA HÄR finner du menyns rubriker av valen du kan göra.

floristernas-yrkesrad-app-30floristernas-yrkesrad-app-49
Tillbaka


APL elevlogg

Under denna länk så kommer du att jobba med de uppgifter som du fått från din lärare eller från uppgifterna som ligger under arbetsuppgifter i APPen från alla de kurser som är kopplat i din utbildning till APL, se mer under rubriken arbetsuppgifter.

 • Viktigt under denna länk är att du fyller i alla delar korrekt, se också till att du har skrivit din mailadress rätt samt att du har valt rätt skola, butik och handledare, så alla inblandade i din APL får den information som du ska sända.
 • Bild på ditt arbete kan du lägga till från dina bilder eller direkt ta en bild av ditt arbete då du beskriver detta. (Om du använder en Iphone så gå till inställningar välj APPen, sätt på bilder från dina bilder så kommer du åt bildarkivet då du ska lägga till bild om du tagit bilden tidigare).
 • Välj det veckonummer som du gör din APL samt antalet timmar som du har praktiserat under veckan.
 • Du kommer troligtvis att göra flera loggar under en vecka lite beroende på vad du har fått i uppgift av din lärare. Se till att det är din handledare som signerar din logg.
 • Denna logg kommer du och din handledare och lärare att använda då ni har trepartssamtal under din praktik där utvärdering och eventuella betyg ska sättas.

floristernas-yrkesrad-app-08floristernas-yrkesrad-app-100floristernas-yrkesrad-app-55
Tillbaka


Digital Utbildningsloggboken

Ska följa dig i din utbildning genom åren som studerande i skola eller som lärling. Du frågar efter att få tillgång till denna via APPen genom din lärare eller direkt till oss på Floristernas Yrkesråd, då du startar din utbildning till florist “Världens vackraste yrke”

 • Steg 1 är grundutbildning på floristutbildning som är godkänd av Floristernas yrkesråd i samarbete med Euroflorist och Interflora eller är en godkänd gymnasieskola av skolverket på hantverksprogrammet med inriktning florist.
 • Steg 1 avslutas med ett prov som innehåller en teoretisk och en praktisk del som vi kallar för yrkesbeviset “YB” kriterier för provet får du av din lärare på skolan som är ansluten till Floristernas yrkesråd “FYR”, där läraren får den kompetensen genom FYR.
 • Du kan läsa mer om detta på hemsidan under länken yrkesbeviset. Den studerande som under nivå 1 arbetat utanför schemalagd skoltid (kvällar, helger och lov) kan välja avlönad ferieutbildning och minska samma antal timmar i Steg 2.
 • Steg 2, 3 och 4 är färdighetsträning som anställd i en blomsterbutik som är ansluten till Euroflorist eller Interflora och är medlem i Floristernas yrkesråd samt har ett kollektivavtal med Handelsanställdas förbund, det betyder att företaget följer de regler som branschen bestämt vad gäller löner och arbetsvillkor.
 • Steg 4 avslutas med ett antingen examensarbete från Yrkeshögskolan som ligger till grund för gesällbrevskriterierna, detta kan du läsa mer om på hemsidan under länken gesällbrev.
 • I färdighetsträningens utbildning “Ferieutbildning” räknas nivåerna i timmar eller vidare utbildning i Yrkeshögskolan för florister. Med timmar menas faktiskt arbetade timmar, då ingår inte semester eller sjukdagar.

floristernas-yrkesrad-app-20floristernas-yrkesrad-app-55

 • Tänk på att du har skrivit rätt mailadress så du får ditt protokoll i din mail på dina arbetade timmar då du ska ansöka om att få göra sitt gesällprov, du kan tillgodoräkna max 1000 timmar som du har ferie-utbildat dig under din utbildning då du ska få ihopa dina 4500 timmar.
 • Dessa timmar är extra under din utbildning och ska kunna verifieras med lönekvitton, även handledaren ska signera dina timmar i APPen, tänk även på att du har valt rätt butik.

Tillbaka


Omdöme från handledare

Som rubriken säger så är denna del till för handledaren att lämna kommentarer från din APL praktik.

 • Handledaren väljer från färgmarkeringar och värderar din insats då du varit på din APL period.
  Detta protokoll kommer du att få från din lärare då ni gå igenom din insats.

floristernas-yrkesrad-app-13floristernas-yrkesrad-app-22

Till handledaren är att tänka på de delar där frågorna ställs.

 • Tänk på att du väljer rätt skola som eleven går på och att väljer den butik som du arbetar i så att protokollet kommer fram till lärare och dig själv som handledare. Eleven får tillgång till utvärderingen av sin lärare då ni har gått igenom resultatet.
 • Rött = En insats som inte är tillfredsställande eller ej uppvisad.
 • Orange = Då insats är gjord men stora brister som måste kompletteras.
 • Gul = En genomförd insats som till stora delar är bra genomförd med ett godkänt resultat.
 • Grönt = En väl genomförd insats med ett godkänt resultat.

Tillbaka


Lägga till skola

Här kommer skolor att kunna lägga till en lärare som är ansvarig för APL, klicka på plustecknet då du ska lägga till skola.

 • Om denna funktion inte går att uppdatera så måste vi från Floristernas Yrkesråd lägga till skolan.
 • Då sänder skolan ett mail till fyr@florcert.se så kommer vi att lägga till skolan.

floristernas-yrkesrad-app-51
Tillbaka


Arbetsuppgifter under APL

Under dessa rubriker hittar du arbetsuppgifter som vi har beskrivit i detalj.

 • Där finns även bedömningsindikatorer som du och din handledare kan arbeta runt då du är på praktik.
 • Dessa frågor är till grunden då ni har trepartssamtal.
 • Här kan lärare lägga till uppgifter i en och samma mall som ligger i APPen, klicka på plustecknet för att lägga till. (endast som lärare).
 • Om denna funktion är avstängd så maila till oss på Floristernas Yrkesråd så kan vi lägga till uppgifter i APPen. (endast som lärare).

floristernas-yrkesrad-app-14floristernas-yrkesrad-app-25floristernas-yrkesrad-app-39floristernas-yrkesrad-app-52floristernas-yrkesrad-app-06floristernas-yrkesrad-app-21
Tillbaka


APL Butik

Detta är ett register på butiker i Sverige där du kan söka din praktikplats, använd sökfunktionen då du ska hitta en butik. Ort, namn är lättast att använda då du söker.

 • Om butiken inte finns i registret så går detta att lägga till, klicka på plustecknet, skulle denna funktion vara avstäng så maila till oss på Floristernas Yrkesråd så kommer vi att uppdatera registret, detta gäller också om uppgifterna är fel och behöver rättas.

floristernas-yrkesrad-app-58
Tillbaka


Menyer i nederdelen ovanför hemknappen på din telefon.

floristernas-yrkesrad-app-30
Tillbaka

Alignment

Här hittar du fullständiga matriser i PDF-format på alla de arbetsuppgifter som finns i APPen, det finns olika arbetsuppgifter i varje kurs samt betygskriterier.

 • Indikatorer för uppgifterna är först och främst till för din lärare och handledare men även du som elev kan följa med så du vet vad vi kräver av dig då du genomför arbetena under din APL.

floristernas-yrkesrad-app-30
Tillbaka

APL handböker

Här hittar du hela lärarhandboken från Floristernas Yrkesråd som APL-utvecklarna Sofie Holmqvist, Caroline Svensson, Marianne Hultgeen, Petra Sörensson tillsammans med Floristernas Yrkesråd Mikael Sörensson har sammanställt.

 • Det är viktig information inför APL från Skolverkets och skolinspektionens rekommendationer till vad floristbranschen behöver i APL från skolan.
 • Här finns också checklistor för elever och handledare som är sammanställda från handboken för handledare.

Sync

Då du har lagt till information i något av formulären så ska du “synka” för att ditt formulär ska sändas.

floristernas-yrkesrad-app-30
Tillbaka