Certifierad utbildning

Certifierade floristutbildningar i Sverige 2017-18. Dessa floristutbildningar i Sverige arbetar för att kvalité säkra sin floristutbildning, och har fått tilldelat ett certifikat som är knutet till Yrkesbeviset.

När det gäller certifierad floristutbildnings så gäller detta skolor som arbetar med Yrkesbeviset som gymnasiearbete för sin examen och där man följer poängplanen som vi rekommenderar för floristutbildningen från skolverket.

När det gäller personalens kompetens så ska floristläraren som anställs ha minst gesällbrev. Läraren ska vara ansvarig för Yrkesbeviset och delta i de seminarier kring YB som FYR ordnar. Då detta är på plats och avtal skrivits med FYR så kommer ni att kunna bli certifierad floristutbildning. Skolan kommer också erbjuda utbildningsloggboken för eleverna från starten.
Med andra ord så hänger detta på vilken personal som ni kommer att ha för er floristutbildning och om denne lärare är intresserad av att delta i Floristernas Yrkesråds kvalitetssäkrings program för floristutbildningen. länk till Arbetsförmedlingen och Skolverket

Certifierade floristutbildningar i Sverige 2017-18

Skolan erbjuder

Almåsgymnasiet Borås Gymn
Fria Läroverken Ystad  Gymn
Himelstalundsgymnasiet i Norrköping Gymn, Vux
Milnergymnasiet Kristianstad Gymn
Njudungsgymnasiet Vetlanda Gymn
Praktika, Movant Luleå Gymn, Vux
Praktiska Linköping Gymn
Praktiska Södertälje Gymn
Praktiska Uppsala Gymn
Praktiska Örnsköldsvik Gymn
Rönnowska skolan Helsingborg Gymn, Vux
Praktiska Halmstad Gymn
St Eriks gymnasium Stockholm Gymn, Vux
Sötåsens Naturbruks gymnasium Vux
Virginska Örebro Gymn, Vux
Wargentingymasiet Östersund Gymn